1η Ορκομωσία Μεταπτυχιακού προγράμματος, Τετάρτη 13 Ιουλίου, 10:00 π.μ. Κεντρικό Αμφιθέατρο, Πανεπιστήμιο Αιγάλεω

1η Ορκομωσία Μεταπτυχιακού προγράμματος, Τετάρτη 13 Ιουλίου, 10:00 π.μ. Κεντρικό Αμφιθέατρο, Πανεπιστήμιο Αιγάλεω

Σας ενημερώνουμε ότι η καθομολόγηση και απονομή των πτυχίων του Μεταπτυχιακού τμήματος – Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός θα λάβει χώρα στις 13 Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στον  Κεντρικό χώρο Αμφιθεάτρου (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.