2η Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Δράση Όμιλος Πρακτικής Άσκησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21

2η Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Δράση Όμιλος Πρακτικής Άσκησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21

2η Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Δράση Όμιλος Πρακτικής Άσκησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21