Ανακοινώσεις Α’ εξ. (για όλα τα μαθήματα)

Ανακοινώσεις Α’ εξ. (για όλα τα μαθήματα)

Σχεδιαστική Μεθοδολογία με Αναλογικά και Ψηφιακά μέσα Ι

Την Τρίτη 12/10 στις 14:30 θα γίνει το εισαγωγικό θεωρητικό μάθημα του ψηφιακού μέρους του μαθήματος και την Παρασκευή 15/10 στις 13:30 θα γίνει το εισαγωγικό θεωρητικό μάθημα του αναλογικού μέρους του μαθήματος. Οι δύο αυτές θεωρίες θα γίνουν στο αμφιθέατρο ΣΑΕΤ. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν την εβδομάδα 18/10/2021.