Ανακοίνωση κατάθεσης αιτήσεων για εξέταση πτυχιακών

Ανακοίνωση κατάθεσης αιτήσεων για εξέταση πτυχιακών

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες στον σύνδεσμο https://forms.office.com/e/etJHhReNPb, να καταθέσουν τις αιτήσεις εξέτασης πτυχιακής εργασίας

  • περίοδο εξέτασης Ιουλίου έως 24/6/2023.
  • περίοδο εξέτασης Σεπτεμβρίου έως 27/8/2023

Πέρα των παραπάνω ημερομηνιών δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.