Διαδικασία ορισμού ανάληψης και παρουσίασης Διαλέξων και Πτυχιακών για το χειμερινό εξάμηνο 2022-23

Διαδικασία ορισμού ανάληψης και παρουσίασης Διαλέξων και Πτυχιακών για το χειμερινό εξάμηνο 2022-23

Διαλέξεις

Ανάληψη

Μέχρι την Παρασκευή 20/1/23 οι επιβλέποντες να στείλουν στους παλιούς τομεάρχες οι αιτήσεις ανάληψης διαλέξεων.

Παρουσίαση

Μέχρι την Παρασκευή 27/1/23 οι επιβλέποντες να δηλώσουν στους παλιούς τομεάρχες τις διαλέξεις προς παρουσίαση για τη σύνταξη του προγράμματος παρουσιάσεων.

Πτυχιακές

Ανάληψη

Μέχρι την Παρασκευή 20/1/23 οι επιβλέποντες να στείλουν στους παλιούς τομεάρχες οι αιτήσεις ανάληψης πτυχιακών.

Παρουσίαση

Μέχρι την Παρασκευή 27/1/23 οι επιβλέποντες να δηλώσουν στους παλιούς τομεάρχες τις πτυχιακές προς παρουσίαση για τη σύνταξη του προγράμματος παρουσιάσεων.

 

Μέλη της επιτροπής παραλαβής αιτήσεων

Μαρία Μοίρα
Παναγιώτης Πάγκαλος
Ανδρέας Σιτορέγκο
Σωκράτης Γιαννούδης