«Εμβόλιμη» εξεταστική περίοδος μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου για φοιτητές που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης (από 9ο εξάμηνο και άνω)

«Εμβόλιμη» εξεταστική περίοδος μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου για φοιτητές που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης (από 9ο εξάμηνο και άνω)

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου».

Βάσει των παραπάνω, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, δηλαδή ανήκουν στο 9ο  ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, και επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής τους στην προσεχή εξεταστική περίοδο, για μαθήματα τα οποία οφείλουν .

Η υποβολή της δήλωσης θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του φοιτητολογίου, ανεξαρτήτως της δήλωσης μαθημάτων που ενδεχομένως έχουν υποβάλει για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022‐2023.

 Η παραπάνω ηλεκτρονική δήλωση μπορεί να υποβληθεί από  Παρασκευή 13/01/2023 έως και Κυριακή 22/01/2023 για μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου .

Οι φοιτητές  δε θα πρέπει να υποβάλουν νέα δήλωση για όσα μαθήματα οφείλουν και τα οποία έχουν ήδη συμπεριλάβει σε δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Διαδικασία:

Στην Πύλη Φοιτητολογίου επιλέγουμε:

  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΗΛΩΣΗΣ:
  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2022-23 ΧΕΙΜ (ΕΜΒΟΛΙΜΗ)
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
  • Επιλογή των επιθυμητών μαθήματων (εκτός αυτών που έχουν ήδη επιλεγεί στη δήλωση Χειμ. 2022‐2023)
  • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ)