Πίνακας αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Πίνακας αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης της 09-03-2021 για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί/τες με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου:

1. 17004
2. 17022
3. 15037
4. 17205
5. 15001
6. 16117
7. 15045
8. 16058
9. 15094
10. 16021
11. 16022
12. 13131

Μπορείτε να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης εδώ.