Προκήρυξη εκλογών Διευθυντών Τομέων

Προκήρυξη εκλογών Διευθυντών Τομέων

Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θητεία ενός (1) έτους, με ημερομηνία έναρξης της θητείας την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης την 31η Αυγούστου 2023. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, την Παρασκευή 17η Ιουνίου 2022, από 11.00 έως 13.00.

https://ia.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/282/2022/06/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΛΟΓΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΤΟΜΕΩΝ-6ΙΨΥ46Μ9ΞΗ-ΠΡ2.pdf