Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων στα τμήματα της Σχολής Εφαρμοσμέων Τεχνών και Πολιτισμού

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων στα τμήματα της Σχολής Εφαρμοσμέων Τεχνών και Πολιτισμού

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων στα τμήματα της Σχολής Εφαρμοσμέων Τεχνών και Πολιτισμού

2. Αίτηση υποψηφίου Προέδρου

3. Αίτηση υποψηφίου Αναπληρωτή Προέδρου

4. Δήλωση υποψηφίου Προέδρου

5. Δήλωση υποψηφίου Αναπληρωτή Προέδρου