Προκήρυξη για πρόσληψη σε θέσεις με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης εντεταλμένων διδασκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εαρινού εξαμήνου 2022-23

Προκήρυξη για πρόσληψη σε θέσεις με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης εντεταλμένων διδασκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εαρινού εξαμήνου 2022-23

Αναρτώνται τα παρακάτω:

α) Την με αριθ. πρωτ. 18168/23-02-2023 (ΑΔΑ: 65Μ746Μ9ΞΗ-Δ8Π) προκήρυξη για την πρόσληψη σε θέσεις με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης Εντεταλμένων Διδασκόντων  για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 σε ακαδημαϊκά τμήματα σχολών του Ιδρύματος (αρχείο pdf)

β) Υπεύθυνη Δήλωση Απασχόλησης και Διαθέσιμου Ωραρίου (αρχείο word)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

“Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ THΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18311/23-02-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 24/02/2023 ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: “Ο ΛΟΓΟΣ” ΚΑΙ “ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ”. ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ 10 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ) ΘΑ ΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 25/02/2023 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 06/03/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 23:59′:59″”. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΣΤΙΣ 06/03/2023 ΔΕΝ ΘΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ, ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.