Τελετή Καθομολόγησης 13/7/2022

Τελετή Καθομολόγησης 13/7/2022

Σας ενημερώνουμε ότι η καθομολόγηση και απονομή των πτυχίων του τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής θα λάβει χώρα στις 13 Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στον  Κεντρικό χώρο Αμφιθεάτρου (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα αναρτηθεί  η κατάσταση των φοιτητών που θα συμμετάσχουν.