Εξετάσεις

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του Τμήματος που ανήκουν στην κατηγορία Φοιτητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες και επιθυμούν να λάβουν κάποια υποστήριξη σε σχέση με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 να έρθουν άμεσα σε επαφή με τους συμβούλους καθηγητές ΦμΕΑ Ελένη Ρωμούδη eromoudi@uniwa.gr  ή Δημήτρη Μαρνέλλο dmarnel@uniwa.gr μέσω email αναφέροντας οπωσδήποτε: 

1. Τα στοιχεία τους (Επώνυμο,  ...

Περισσότερα