Εξετάσεις

Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων

Μουζακίτου Ευφροσύνη, Πρόεδρος του Τμήματος

Μοίρα Μαρία και Σίνου Μαρία (για το μάθημα «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων Ι»

Αγγελή Ηώ και Σιτορέγκο Αντρέας (για το μάθημα Εικαστικά θέματα Ι/ Οπτική Γλώσσα)

Χιωτίνης Νικήτας και Τάτλα Ελένη (για το μάθημα «Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης)

Εξεταστές και Βαθμολογητές – Αναβαθμολογητές για κάθε εξεταζόμενο μάθημα:

Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων Ι

Πρώτος βαθμολογητής: Μοίρα Μαρία

Δεύτερος βαθμολογητής: Σίνου Μαρία

Αναβαθμολογητής: Γεωργιάδου Ζωή

Εικαστικά θέματα Ι/ Οπτική Γλώσσα

Πρώτος βαθμολογητής: Αγγελή Ηώ

Δεύτερος βαθμολογητής: Σιτορέγκο Αντρέας

Αναβαθμολογητής: Κληρονόμος Νικόλαος

Ιστορία και Θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι

Πρώτος βαθμολογητής: Χιωτίνης Νικήτας

Δεύτερος βαθμολογητής: Τάτλα Ελένη

Αναβαθμολογητής: Μοίρα Μαρία

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων:

Τρίτη, ...

Περισσότερα

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του Τμήματος που ανήκουν στην κατηγορία Φοιτητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες και επιθυμούν να λάβουν κάποια υποστήριξη σε σχέση με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 να έρθουν άμεσα σε επαφή με τους συμβούλους καθηγητές ΦμΕΑ Ελένη Ρωμούδη eromoudi@uniwa.gr  ή Δημήτρη Μαρνέλλο dmarnel@uniwa.gr μέσω email αναφέροντας οπωσδήποτε: 

1. Τα στοιχεία τους (Επώνυμο,  ...

Περισσότερα