Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/ Κλασική Κινητικότητα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει θέσεις για Σπουδές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023. Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από την Παρασκευή 01 Ιουλίου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022, με ηλεκτρονικό τρόπο.

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

...
Περισσότερα

Εν όψει των εκλογών που θα λάβουν χώρα την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022, από 10.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη Διευθυντών στα παρακάτω τρία Εργαστήρια που ανήκουν στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού: 

 • Εργαστήριο ARTICON: Ανάδειξη – Συντήρηση Εικαστικών Έργων, Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού,  
 • Εργαστήριο Σχεδιασμού (Design), Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Xώρων και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης, 
 • Εργαστήριο Χώρου, Αισθητικής, Αειφορίας – Χ.Α.Α. 

σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 23-06-2022 έληξε η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και αφού έγινε έλεγχος των εμπροθέσμως κατατεθειμένων αιτήσεων και διαπιστώθηκε ότι όλες οι υποβληθείσες υποψηφιότητες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι η καθομολόγηση και απονομή των πτυχίων του τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής θα λάβει χώρα στις 13 Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στον Κεντρικό χώρο Αμφιθεάτρου (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η κατάσταση (Αριθμοί Μητρώων) των φοιτητών που θα συμμετάσχουν είναι :

 • 19675221
 • 51911030
 • 51914007
 • 51914069
 • 51916103
 • 51912022
 • 51911102
 • 51915082
 • 51915090
 • 51913063
 • 51913071
 • 51913111
 • 51917022
 • 51916009
 • 51915019
 • 51909127
 • 51909126
 • 51916030
 • 51915005
 • 51913068
 • 51917068
 • 51914097
 • 51914017
 • 51915101
 • 51908069
 • 51913134
 • 51915092
 • 51916053
 • 51911060
 • 51916105
 • 51913127
 • 51913144
 • 51916048
 • 51914052
 • 51914083
 • 51913034

Παρακαλούνται οι απόφοιτοι να παρευρίσκονται 45΄ πριν την έναρξη της ορκωμοσίας με την ταυτότητάς τους στο χώρο της γραμματείας(Κτήριο Κ8.110) . ...

Περισσότερα

Η εξεταστική που αναβλήθηκε την Τετάρτη 29/6/22 μεταφέρεται την Παρασκευή 1/7/22 με τις αντίστοιχες αλλαγές:

Δ’ εξάμηνο

Ιστορία και Θεωρία Τέχνης IV  11:30-14:30 στις αίθουσες Γ21-Γ26

ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ| ΤΙΜΟΘΕΟΥ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ|ΜΑΡΘΑ| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ| ΜΠΑΡΚΟΥΤΑ| ΜΠΟΥΡΑΣ| ΣΚΑΛΚΟΥ|  ΤΥΡΟΒΟΛΑ|ΠΑΝΟΣ| ΞΕΝΙΚΟΣ| ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ| ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ| ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ – ΜΟΙΡΑ

ΣΤ’ εξάμηνο

Κοινωνιολογία του Χώρου 08:30-11:30 στις αίθουσες Γ21-Γ26

ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ| ΜΑΡΘΑ| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ| ΜΠΑΡΚΟΥΤΑ| ΜΠΟΥΡΑΣ| ΤΙΜΟΘΕΟΥ | ΣΚΑΛΚΟΥ| ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ| ΤΥΡΟΒΟΛΑ| ΞΕΝΙΚΟΣ| ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ| ΠΑΝΟΣ| ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ

  ...

Περισσότερα

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την δημοσίευση της Πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master 2 στη Γαλλία, κατ ́ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 69481/Ζ1/06-06-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 2887/Β ́/07-06-2022). Το πρόγραμμα υλοποιείται ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι η καθομολόγηση και απονομή των πτυχίων του Μεταπτυχιακού τμήματος – Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός θα λάβει χώρα στις 13 Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στον  Κεντρικό χώρο Αμφιθεάτρου (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΑΔΑ (άρ.38,παρ.5), ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. ...

Περισσότερα

Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θητεία ενός (1) έτους, με ημερομηνία έναρξης της θητείας την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης την 31η Αυγούστου 2023. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, την Παρασκευή 17η Ιουνίου 2022, από 11.00 έως 13.00.

https://ia.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/282/2022/06/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΛΟΓΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΤΟΜΕΩΝ-6ΙΨΥ46Μ9ΞΗ-ΠΡ2.pdf