Ανακοινώσεις

Ενημερώνουμε ότι όσοι και όσες φοιτητές/τριες του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής που δεν έχουν δηλώσει ακόμα τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν και θα εξεταστούν, μπορούν να εισέλθουν στο Φοιτητολόγιο: https://sso.uniwa.gr/login  για να δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν, για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022 έως μέχρι Δευτέρα 28/03/2022.

H Γραμματεία θα κάνει τις οριστικοποιήσεις κανονικά και η παράταση αφορά όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν δήλωση. ...

Περισσότερα

Η Συνέλευση του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής στη συνεδρίαση της στις 09.03.2022 ενέκρινε την προκήρυξη για μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 με την οποία τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την υλοποίηση των περιεχομένων στο άρθρο 20 του Ν. ...

Περισσότερα

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, να εισέλθουν στο Φοιτητολόγιο: https://services.uniwa.gr/ για να δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στο εαρινό εξάμηνο 2021-2022

Την εαρινή περίοδο διδάσκονται τα μαθήματα των εξαμήνων: Β’, Δ’, Στ’, Η’.

Το σύστημα για τις δηλώσεις μαθημάτων, θα παραμείνει ανοικτό έως Κυριακή 20/03/2022.

Υπενθυμίζεται ότι το όριο ωρών στο σύνολο των δηλωμένων μαθημάτων, ανά εξάμηνο από 1ο μέχρι 8ο είναι 38 ώρες και από 9ο και πάνω 52 ώρες ...

Περισσότερα

Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ στηρίζει τους σύγχρονους δημιουργούς, εξασφαλίζοντάς τους μέσω του ετήσιου Προγράμματος Χορηγιών & Υποτροφιών πρόσβαση στη γνώση, την έρευνα και την παραγωγή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

ΝΕΟΝ Χορηγίες

Εκθέσεις Σύγχρονης Τέχνης | 12 Χορηγίες ύψους €5.000 έκαστη για ομαδικές ή ατομικές εκθέσεις Eλλήνων καλλιτεχνών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Παραγωγή Performance και Dance Production | 5 χορηγίες των €8.000 έκαστη για project στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. ...

Περισσότερα

Το έγγραφο

ERASMUS+ Κλασική κινητικότητα χειμερινό εξ. 2022 2023

Περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΑΔΑ (άρ.38,παρ.5), ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. ...

Περισσότερα

Παρακαλούνται οι φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές μαθησιακές ανάγκες [ΦμΕΑ] που επιθυμούν να λάβουν κάποια υποστήριξη σε σχέση με τις εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 να έρθουν άμεσα σε επαφή με τη σύμβουλο καθηγήτρια ΦμΕΑ Ελένη Ρωμούδη eromoudi@uniwa.gr μέσω email, αναφέροντας οπωσδήποτε:

1. Τα στοιχεία τους (Επώνυμο, Όνομα, ΑΜ, email , τηλ.)

2. Τα μαθήματα (και τους αντίστοιχους διδάσκοντες) στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν με διαφορετικό τρόπο

3. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και τη βοήθεια που δικαιολογείται από το πρόβλημα αυτό και την οποία θα επιθυμούσαν να λάβουν ...

Περισσότερα