Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ορκωμοσίας  (ενημερωμένη 26/2/2021)

Η Γραμματεία ενημερώνει ότι, σε όσους έχουν στείλει email συμμετοχής στην ορκωμοσία της 3-3-21,  έχει αποστείλει πρόσκληση μέσω TEAMS.

 Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την διαδικτυακή ορκωμοσία είναι η ακόλουθη:

– Οι συμμετέχοντες θα συνδεθούν στις 11.00 μέσω του συνδέσμου (link) που έχει σταλεί.

– Θα γίνει η ταυτοπροσωπία των συμμετεχόντων/ουσών με την εκφώνηση από τη Γραμματεία με των ονομάτων των παρισταμένων διαδικτυακά με ταυτόχρονη επιβεβαίωση με ήχο και εικόνα. ...

Περισσότερα

Εαρινό Εξάμηνο

Έναρξη μαθημάτων: 01/03/2021

Λήξη μαθημάτων: 11/06/2021 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων: 14/06/2021 έως και 18/06/2021 (1 εβδομάδα)

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου: 22/06/2021 έως και 12/07/2021 (3 εβδομάδες)

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου: 15/03/2021 (Καθ. Δευτέρα), 25/03/2021 (25η Μαρτίου), Μ. Δευτέρα 26/04/2021 –07/05/2021 (Διακοπές Πάσχα), 01/05/2021 (Πρωτομαγιά), 21/06/2021 (Αγ. Πνεύματος).

Επαναληπτικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου: 01/09/2021 έως και 17/09/2021

(3 εβδομάδες)

Από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών ...

Περισσότερα

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του Τμήματος που ανήκουν στην κατηγορία Φοιτητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες και επιθυμούν να λάβουν κάποια υποστήριξη σε σχέση με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 να έρθουν άμεσα σε επαφή με τους συμβούλους καθηγητές ΦμΕΑ Ελένη Ρωμούδη eromoudi@uniwa.gr  ή Δημήτρη Μαρνέλλο dmarnel@uniwa.gr μέσω email αναφέροντας οπωσδήποτε: 

1. Τα στοιχεία τους (Επώνυμο,  ...

Περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΑΔΑ (άρ.38,παρ.5), ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.  ...

Περισσότερα

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2018-2019) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες οικονομική αδυναμία, επιμελείς και ει δυνατόν άριστοι φοιτητές Α.Ε.Ι της χώρας (συμμετοχή στις πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2018 ), καταγόμενοι από την Κομοτηνή ή την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης . H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15-2-2021.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ...

Περισσότερα

Καλούνται οι φοιτητές των οποίων κυρώθηκε στους Πίνακες η αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος: inarch@uniwa.gr έως και την 20η Δεκεμβρίου 2020, τα παρακάτω:

α) Την αίτηση μετεγγραφής όπως αυτή εξάγεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων,

β) Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παραπάνω αίτηση, σύμφωνα με τη δέσμευσή τους σε αυτή. ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 160442/Ζ1/ 23.11.2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ/Β’ 5200/ 2020), η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων στα ΑΕΙ με φυσική παρουσία.

Θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το χρονικό διάστημα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων. ...

Περισσότερα