Εικαστικά Θέματα ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-2040

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/DIAK151/

Γενικό πλαίσιο

Το μάθημα αποτελεί δημιουργική ερμηνεία και έρευνα του χώρου με όρους αφαιρετικής εικαστικής προσέγγισης. Το πεδίο της έρευνας εξειδικεύεται στη διδασκαλία σχετική με ζητήματα της δομής του χώρου (ιδιωτικός – δημόσιος) με έμφαση το χρώμα.

Περιεχόμενο μαθήματος

Σύνδεση σχεδίου και χρώματος. Ανάλυση χρωματικών σχέσεων με βάση το σχήμα, την ένταση, ή την ουδετερότητα. Πειραματισμός με χρήση ποικίλων υλικών και τεχνικών και συνδυασμό αυτών. Ενθάρρυνση της προσωπικής γραφής, του πειραματισμού και της ιδιαίτερης αισθητικής αντίληψης του κάθε φοιτητή/τριας, μέσα από το διαφορετικό βίωμα που φέρει ο κάθε ένας ατομικά. Εισαγωγή στην κατασκευή τρισδιάστατης δημιουργικής μακέτας με αφορμή αρχιτεκτονικές φόρμες.

Σκοποί και στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι να αντιληφθούν οι φοιτητές την λειτουργία του χρώματος στις τρεις διαστάσεις εξελίσσοντας την προσωπική τους γραφή και τα εκφραστικά τους μέσα σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν σχετίζονται άμεσα με το ευρύτερο πλαίσιο των σπουδών τους και πλαισιώνουν την χρήση του χρώματος στον εφαρμοσμένο σχεδιασμό. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν σχετίζονται άμεσα με το ευρύτερο πλαίσιο των σπουδών τους και πλαισιώνουν την χρήση του χρώματος στον εφαρμοσμένο σχεδιασμό, όπου ποικίλει η φυσική και ψυχολογική σύνδεση των χρωμάτων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί δημιουργική ερμηνεία και έρευνα του χώρου με όρους αφαιρετικής εικαστικής προσέγγισης. Σύνδεση σχεδίου και χρώματος. Ανάλυση χρωματικών σχέσεων με βάση το σχήμα, την ένταση, ή την ουδετερότητα. Πειραματισμός με χρήση ποικίλων υλικών και τεχνικών και συνδυασμό αυτών. Ενθάρρυνση της προσωπικής γραφής, του πειραματισμού και της ιδιαίτερης αισθητικής αντίληψης του κάθε φοιτητή/τριας, μέσα από το διαφορετικό βίωμα που φέρει ο κάθε ένας ατομικά.

Βιβλιογραφία ελληνική

– Η Μοντέρνα Τέχνη:1770 -1970, Giulio Carlo Argan/ Achille Bonito Oliva, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,2014
– Το παράδειγμα της σύγχρονης τέχνης : δομές μιας καλλιτεχνικής επανάστασης, Nathalie Heinich, Πλέθρον, 2015
– Το Μουσείο ως χώρος της ιστορίας της τέχνης, εκθέσεις , συλλογές και τέχνη από τον 19ο στον 21ο αι, Α. Κανιάρη, Γρηγόρη ,2015
– Τέχνη και Πολιτισμός, Cl. Greenberg, εκδ. Νεφέλη 2007
– Ο Μηχανισμός του Χαμένου Χρόνου, Μαρσέ Ντυσάν, Πιέρ Καμπάν, μετάφρ, Δασκαλοπούλου, εκδόσεις Άγρα, 2008
– Το πολιτικό στην σύγχρονη τέχνη, Γ. Σταυρακάκης , Κ. Σταφυλάκης, Εκρεμές, 2008
– Γενικά χαρακτηριστικά της τέχνης 20 ό αιώνα, Γ. Κολοκοτρώνης, Καστανιώτης, 2008
– Τεχνοκριτικά 1937-1982, Κλλιγάς Μαρίνος, εκδ. ΑΓΡΑ
– Καθρέφτης του Κόσμου/ Νέα ιστορία της Τέχνης, Julian Bell, εκδ. Μεταίχμιο

Βιβλιογραφία ξενόγλωσση

– The Interaction of Colour, Josef Albers , Yale University Press.
– Painting Today, Phaidon Press, 2009.
– Conserving Contemporary Art ISSUS, Methodw, Materials and Researtch, Oscar Ciantore & Antonio Roma,The Getty Conservation Institute L.A, 2012
– The Twentee First Century Art Book, PHAIDON
– Modern Painting and Sculpture, 1880 to the present, at the Museum of Modern Art

Δευτερεύουσα βιβλιογραφία

– Δοκίμια για την Τέχνη, Benjamin Walter, εκδ. Κάλβος
– Προς την Τεχνολογία της Τέχνης / Από την Μοντέρνα στην Σύγχρονη Τέχνη,
– Βασιλείου Κων/νος, εκδ. Πλέθρον
– Ο Καλλιτέχνης ως Ιστορικό Υποκείμενο, από τον 19ο στον 20ο αι., εκδ. ΑΓΡΑ
– Εμπειρία και Ερμηνεία / το δίλημμα των μουσείων. SEROTA Nicholas, εκδ. ΑΓΡΑ