Δρ. Μανδουλίδου Ελισάβετ

qode interactive strata

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Ακαδημαϊκή Υπότροφος

Ελισάβετ Μανδουλίδου (1981), Αρχιτέκτων μηχανικός ΔΠΘ 2005, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΕΜΠ 2008, Διδάκτωρ ΔΠΘ 2014 με διδακτορική διατριβή: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Νέες Τεχνολογίες. Από την αναλογική διαδικασία στην ψηφιακή επεξεργασία. Διδάσκων ως ακαδημαϊκή υπότροφος (2020-21) στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μέλος ΣΕΠ (2018-21) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΑΠ Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα. Διδάσκων ως Νέος Διδάκτορας με σύμβαση ΕΣΠΑ στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ (2019-20) και στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ΠΑΔΑ (2018-19). Διδάσκων ως ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ (2010-11, 2009-10, 2007-08). Ερευνητικά ενδιαφέροντα που προσανατολίζονται στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τις ψηφιακές τεχνολογίες, τον δημόσιο αστικό χώρο και τις υβριδικές τεχνολογίες. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και διεθνή συνέδρια, δημοσιευμένα άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικά με ζητήματα που αφορούν τον σχεδιασμό του αρχιτεκτονικού και δημόσιου αστικού χώρου και τις νέες ψηφιακές και υβριδικές τεχνολογίες. Μελετητής ιδιωτικών και δημόσιων έργων και ερευνήτρια στην ερευνητική ομάδα SINdeFIN (2014- ) www.sindefin.org.

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα