Ορισμός τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής κατά τη διαδικασία εκλογής προέδρου και αναπληρωτή προέδρου στο τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ορισμός τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής κατά τη διαδικασία εκλογής προέδρου και αναπληρωτή προέδρου στο τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ορισμός τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής κατά τη διαδικασία εκλογής προέδρου και αναπληρωτή προέδρου στο τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής