Σύμβουλος ΑΜΕΑ

Στοιχεία επικοινωνίας μελών ΕΠ-συμβούλων για φοιτητές με αναπηρία:
 
Ρωμούδη Ελένη, Λέκτορας Εφαρμογών eromoudi@uniwa.gr
Μαρία Πόλη, Λέκτορας mpoli@uniwa.gr