Συνέδρια – Ημερίδες

  • Είναι ο ύπνος χαμένος χρόνος;
  • Αποτελεί ο ύπνος ένα εργαλείο αποκατάστασης της παραγωγικής δύναμης ή μια αναγκαία απόσταση του ανθρώπου από το φορτίο της κανονικότητας της πραγματικότητας;
  • Πώς βελτιστοποιείται το ενεργειακό αποτύπωμα των ανθρώπινων πράξεων μέσω της ευνοϊκότερης κατανομής του χρόνου του ύπνου και της σχέσης του με την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης;
  • Ποια είναι η σχέση μεταξύ ύπνου και απραξίας;
  • ...
Περισσότερα