Σύμβουλος φοιτητών

Η κυρία Βάνα Τουμαζάτου ορίζεται σύμβουλος φοιτητών για ζητήματα που αφορούν τις σπουδές τους. Οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στην προσωπική της ηλεκτρονική διεύθυνση vtoumaz@uniwa.gr.