Έγγραφα τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Κανονισμοί τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Οδηγός Σπουδών τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του νέου ΠΠΣ

Κανονισμός Κατατακτήριων Εξετάσεων

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Κανονισμός Κινητικότητας Erasmus+

Κανονισμός Λειτουργίας Θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου

Κανονισμός Πτυχιακής Εργασίας

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών / ΦΕΚ 394 τεύχος B 13/2/2019

Κανονισμός Υποστήριξης Φοιτητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες (ΦΜΕΑ)

Κανονισμός Παραπόνων

Πολιτική ποιότητας τμ. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

 

Άλλα έγγραφα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

TEI Athens: Department of Interior Architecture, Decoration and Product Design: External Evaluation Report

Νόμος 4957/21 Ιουλίου 2022 “Νέοι ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις

Κατάρτιση Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων