Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας του Εργαστηρίου Σχεδιασμού (Design), Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Xώρων και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης της Σχολής μας και του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας, οι φοιτητές του ΣΤ εξαμήνου, στο μάθημα Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων VI μελέτησαν την επανάχρηση των κτηρίων του Μετοχίου Βουρβά στα Σπάτα και εκθέτουν τις εργασίες τους στο χώρο μελέτης (Μετόχι  Βουρβά Σπάτα Αττικής οδός Κιάφας) την Δευτέρα 04/07/2022 στις 20.30.