Το Τμήμα

Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής προέκυψε από την εξέλιξη του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων
του ΤΕΙ Αθήνας.

 

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση  Αρχιτεκτόνων Εσωτερικού Χώρου οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στο θεωρητικό, καλλιτεχνικό, επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο, με αναφορά στη διαμόρφωση του ανθρωπογενούς χώρου (σχεδιασμός χώρου και αντικειμένου) ως έκφραση της ενότητας επιστήμης και τέχνης.

Πολιτική ποιότητας του Τμήματος

Πολιτική ποιότητας τμ. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα προγράμματα σπουδών που προτείνουν διεθνείς  οργανισμοί, όπως η European Charter of Interior Architecture (ECIA) και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:

  • στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης μέσα από μαθήματα θεωρίας και μαθήματα θεωρίας-πράξης,
  • στη συνεχή παρακολούθηση και έρευνα στο πεδίο των νέων εξελίξεων στον τομέα του θεωρητικού και τεχνολογικού πολιτισμού και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές,
  • στην απόκτηση ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες θα τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στο ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Εσωτερικών Χώρων με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας,
  • στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

Video παρουσίασης του Τμήματος

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα διαθέτει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με γνωστικό αντικείμενο:
Αειφορικός Σχεδιασμός στον Αρχιτεκτονικό Χώρο