Διαλέξεις – Δράσεις

International Design Inspiration 

2021 Edition – 19/20 November – Bilbao Bizkaia 

Mε χαρά σας ανακοινώνουμε την πρόκριση  δύο φοιτητικών εργασιών στα πλαίσια του μαθήματος Βιομηχανικός Σχεδιασμός Επιλογής  Design IΙΙ του τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής με διδάσκουσα την κ. Μαρία Πόλη, στον Διεθνή διαγωνισμό International Design Inspiration. Τα επιλεγμένα έργα ΤΗΕ ACCORDION της Ευσταθίας Μαντά και το DOMAS DOLLHOUSE του Χαράλαμπου Καρδάτου θα δημοσιευτούν στον τόμο,  ...

Περισσότερα

Τρίτη  18-5-2021 ώρα: 14.30.
Διάλεξη με θέμα:
‘Ή ωραία και το τέρας’
Από το σχέδιο και τη θεωρία, την οργάνωση εργοταξίου και την κατασκευή.

Ομιλητής: Βασίλης Δημητρόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Urban Design

Στο πλαίσιο του μαθήματος ΣΚΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΙΙ Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ομιλία του διακεκριμένου Σκηνογράφου-Σκηνοθέτη Πάρη Μέξη.ΤΕΤΑΡΤΗ 27-1-2021 | ΩΡΑ 12:00
link:

Λόφοι που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, πάρκα που ελέγχουν την κατεύθυνση του ήχου, στέγες που εμποδίζουν τις πλημμύρες.

Η διάλεξη με θέμα «Σχεδιάζοντας το Σύγχρονο Τοπίο» παρουσιάζει και αναλύει σύγχρονα έργα αρχιτεκτονικής τοπίου σε επίπεδο ιδέας και στη συνέχεια προχωρά στη διερεύνηση των επιμέρους διαστάσεων του κάθε έργου, τεκμηριώνοντας ότι η αρχιτεκτονική τοπίου δεν είναι απλά μια επιφανειακή αναδιάταξη χρήσεων και χώρων πρασίνου αλλά μπορεί να ξεδιπλώσει δυνατότητες, να δημιουργήσει δραστήριες κοινότητες και να συμβάλλει στην οικονομική ακμή• να αναπτύξει, ...

Περισσότερα

Την Τρίτη 15/12, 17:30-18:30 στο μάθημα του Φωτισμού θα έχουμε προσκεκλημένο τον Δρ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, μέσω Teams.
Το αντικείμενο της παρουσίασης και της συζήτησης θα αποτελέσει ο σχεδιασμός φωτισμού ως αειφορικός παράγοντας μέσα στα διεθνή συστήματα περιβαλλοντικής αξιολόγησης κτιρίων και η παράλληλη εξέλιξη των διεθνών συστημάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης κτιρίων και του σχεδιασμού φωτισμού, η αειφορία ως σημείο τομής τους και η κοινή τους πορεία.

Η μετάβαση από τα απλώς Πράσινα Κτίρια σε πραγματικά Βιώσιμα Κτίρια προϋποθέτει την ολιστική θεώρηση του Σχεδιασμού Φωτισμού και την συνεπακόλουθη ενσωμάτωση του πολυδιάστατου ρόλου του στα πιστοποιητικά αξιολόγησης των κτιρίων. ...

Περισσότερα

Η διάλεξη πραγματεύεται τη σχέση του τουριστικού-αρχιτεκτονικού περιπάτου με το χώρο και κυρίως με το αστικό περιβάλλον. Αναδεικνύεται αφενός ως βιωματικό μέσο προσέγγισης της άγνωστης τουριστικής πόλης (τουριστικός) και αφετέρου ως μέσο συνεχούς κατοίκησης όχι μόνο των ανοιχτών ελεύθερων αστικών χώρων, αλλά και των «κλειστών», όπως είναι δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια ιδιαίτερου περιηγητικού ενδιαφέροντος (αρχιτεκτονικός, παραφράζοντας το γνωστό όρο του LeCorbusier).

Ο αστικός χώρος αναλύεται ως προς τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (κτίρια, ...

Περισσότερα

Το τμήμα με την εθελοντική προσφορά των Ανδρέα Σιτορέγκο και του Κωνσταντίνου Τσιούτα, συμμετείχε στη συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19 με την κατασκευή από τον τρισδιάστατο εκτυπωτή του τμήματος προστατευτικών μασκών, για τις ανάγκες του υγειονομικού προσωπικού της χώρας.