ΣΤ' Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-5040 Αειφορικός Σχεδιασμός Ι ΜΕΥ 4 5 Δρ. Σίνου Μάρω, Σκάλκου Αικατερίνη
Π1-6010 Εικαστικές Εφαρμογές στον Αστικό Χώρο ΜΕΥ 4 6 Μουζακίτου Ευφροσύνη, Δρ. Τουλιάτου Γεωργία, Ποταμιάνου Άρτεμις
Π1-6020 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων VI: Βιομηχανικοί Χώροι και Πολιτισμός ΜΕ 6 8 Φράγκου Διονυσία, Μιχαλοπούλου Κατερίνα, Δρ. Μπαρκούτα Ιωάννα
Π1-6030 Δομική τέχνη ΙΙΙ ΜΕΥ 3 5 Δρ. Μπόμπολος Νίκος, Δρ. Μπαρκούτα Ιωάννα, Θεοτοκάτου Ελένη, Ριζοπούλου Σοφία
Π1-6050 Κοινωνιολογία Χώρου ΜΓΥ 2 4 Δρ. Γεωργιάδου Ζωή
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Π1-6060Α Σκηνικός Χώρος ΙΙ ΜΕΥ 3 3 Δρ. Τουλιάτου Γεωργία, Αγγελή Ηώ
Π1-6060Β Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) III ΜΕΥ 3 3 Πόλη Μαρία, Πάνος Παναγιώτης
Π1-6060Γ Σχεδιασμός Εξωτερικών Χώρων ΙΙ: Αστική Οικολογία ΜΕΥ 3 3 Δρ. Σίνου Μάρω, Δρ. Μανδουλίδου Ελισάβετ