Πρόγραμμα Σπουδών

Δ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-4010 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων IV ΜΕ 6 8 Δρ. Μπόμπολος Νίκος, Δρ. Ψιλόπουλος Άγγελος, Αναστασάκης Μανώλης, Δρ. Τσακίρη Ευφροσύνη
Π1-4020 Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης ΙV ΜΓΥ 4 6 Δρ. Τάτλα Ελένη, Δρ. Τουλιάτου Γεωργία
Π1-4030 Σχεδιασμός (Design) Επίπλου Ι ΜΕΥ 3 4 Μαρνέλλος Δημήτριος, Ριζοπούλου Σοφία
Π1-4040 Επικοινωνία και Χώρος ΙΙ ΜΕΥ 4 4 Ρωμούδη Ελένη, Φωκίδου Θεοδοσία
Π1-4050 Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) I ΜΓΥ 4 5 Δρ. Πάγκαλος Παναγιώτης, Δρ. Πόλη Μαρία, Πάνος Παναγιώτης, Ματάτσης Θεόδωρος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
__ Πρακτική Άσκηση 3 Δρ. Μοίρα Μαρία
Π1-4060 Πλαστική ΙΙΙ ΜΕΥ 3 3 Σιτορέγκο Ανδρέας, Πάνος Παναγιώτης
Π1-4060Α Σχεδιασμός (Design) Υφάσματος Ι ΜΕΥ 3 3 Τουμαζάτου Βαρβάρα
Π1-4060Α Σχεδιασμός (Design) Κεραμικής ΜΕΥ 3 3 Σκλαβενίτης Νικόλαος
Π1-4060Α Ειδικά εικαστικά θέματα ΜΕΥ 3 3 Δρ. Τσούμας Ιωάννης