Πρόγραμμα Σπουδών

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-4010 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων IV ΜΕ 6 8 Ψιλόπουλος Άγγελος, Αναστασάκης Μανώλης, Δρ. Μπόμπολος Νίκος
Π1-4020 Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης ΙV ΜΓΥ 4 6 Δρ. Τάτλα Ελένη, Δρ. Τουλιάτου Γεωργία
Π1-4030 Σχεδιασμός (Design) Επίπλου Ι ΜΕΥ 3 4 Μαρνέλλος Δημήτριος
Π1-4040 Επικοινωνία & Χώρος ΙΙ ΜΕΥ 4 4 Ρωμούδη Ελένη, Φωκίδου Θεοδοσία
Π1-4050 Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) I ΜΓΥ 4 5 Δρ. Παναγιώτης Πάγκαλος, Ματάτσης Θεόδωρος, Ριζοπούλου Σοφία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
__ Πρακτική Άσκηση 3 Δρ. Μοίρα Μαρία
Π1-4060 Πλαστική ΙΙΙ ΜΕΥ 3 3 Σιτορέγκο Ανδρέας
Π1-4060Α Ειδικά εικαστικά θέματα ΜΕΥ 3 3 Δρ. Τσούμας Ιωάννης
Π1-4060Α Σχεδιασμός (Design) Κεραμικής ΜΕΥ 3 3 Σκλαβενίτης Νικόλαος
Π1-4060Α Σχεδιασμός (Design) Υφάσματος Ι ΜΕΥ 3 3 Ποταμιάνου Άρτεμις, Τουμαζάτου Βαρβάρα

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-5040 Αειφορικός Σχεδιασμός Ι ΜΕΥ 4 5 Δρ. Σίνου Μάρω
Π1-6010 Εικαστικές Εφαρμογές στον Αστικό Χώρο ΜΕΥ 4 6 Μουζακίτου Ευφροσύνη, Αγγελή Ηώ, Αγαθόπουλος Δημήτριος, Ποταμιάνου Άρτεμις
Π1-6020 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων VI: Βιομηχανικοί Χώροι και Πολιτισμός ΜΕ 6 8 Φράγκου Διονυσία, Μιχαλοπούλου Κατερίνα, Δρ. Μπαρκούτα Ιωάννα
Π1-6030 Δομική τέχνη ΙΙΙ ΜΕΥ 3 5 Δρ. Μπόμπολος Νίκος, Δρ. Μπαρκούτα Ιωάννα, Θεοτοκάτου Ελένη, Ριζοπούλου Σοφία
Π1-6040 Ιστορία και θεωρία του Σχεδιασμού (Design) ΙΙ ΜΓΥ 2 4 Δρ. Τσούμας Ιωάννης
Π1-6050 Κοινωνιολογία Χώρου ΜΓΥ 2 4 Δρ. Γεωργιάδου Ζωή
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Π1-6060Α Σκηνικός Χώρος ΙΙ ΜΕΥ 3 3 Δρ. Τουλιάτου Γεωργία, Αγγελή Ηώ
Π1-6060Β Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) III ΜΕΥ 3 3 Πόλη Μαρία, Πάνος Παναγιώτης
Π1-6060Γ Σχεδιασμός Εξωτερικών Χώρων ΙΙ: Αστική Οικολογία ΜΕΥ 3 3 Δρ. Σίνου Μάρω

H' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-8010 Πτυχιακή εργασία ΜΕ 16  
Π1-8020 Χωρικές Αφηγήσεις ΜΕ 4 6 Δρ. Μοίρα Μαρία, Δρ. Μακρής Δημήτριος
Π1-8030 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων VIII ΜΕ 6 8 Δρ. Τάτλα Ελένη, Αναστασάκης Μανώλης, Ψιλόπουλος Άγγελος