Πρόγραμμα Σπουδών

H' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-8010 Πτυχιακή εργασία ΜΕ 16  
Π1-8020 Χωρικές Αφηγήσεις ΜΕ 4 6 Δρ. Μοίρα Μαρία
Π1-8030 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων VIII ΜΕ 6 8 Δρ. Τάτλα Ελένη, Δρ. Χιωτίνης Νικήτας, Αναστασάκης Μανώλης, Ψιλόπουλος Άγγελος