Πρόγραμμα Σπουδών

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-4010 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων IV ΜΕ 6 8 Δρ. Μπόμπολος Νίκος, Ψιλόπουλος Άγγελος, Αναστασάκης Μανώλης, Δρ. Τσακίρη Ευφροσύνη
Π1-4020 Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης ΙV ΜΓΥ 4 6 Δρ. Τάτλα Ελένη, Δρ. Τουλιάτου Γεωργία
Π1-4030 Σχεδιασμός (Design) Επίπλου Ι ΜΕΥ 3 4 Μαρνέλλος Δημήτριος, Τυροβολλά Στέλλα
Π1-4040 Επικοινωνία & Χώρος ΙΙ ΜΕΥ 4 4 Ρωμούδη Ελένη, Φωκίδου Θεοδοσία
Π1-4050 Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) I ΜΓΥ 4 5 Δρ. Παναγιώτης Πάγκαλος, Πάνος Παναγιώτης, Μπούρας Κωνσταντίνος, Ματάτσης Θεόδωρος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
__ Πρακτική Άσκηση 3 Δρ. Μοίρα Μαρία
Π1-4060 Πλαστική ΙΙΙ ΜΕΥ 3 3 Σιτορέγκο Ανδρέας, Δρ. Βενετσιάνου Όλγα
Π1-4060Α Σχεδιασμός (Design) Υφάσματος Ι ΜΕΥ 3 3 Τουμαζάτου Βαρβάρα
Π1-4060Α Σχεδιασμός (Design) Κεραμικής ΜΕΥ 3 3 Σκλαβενίτης Νικόλαος
Π1-4060Α Ειδικά εικαστικά θέματα ΜΕΥ 3 3 Δρ. Τσούμας Ιωάννης

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-5040 Αειφορικός Σχεδιασμός Ι ΜΕΥ 4 5 Δρ. Σίνου Μάρω, Σκάλκου Αικατερίνη
Π1-6010 Εικαστικές Εφαρμογές στον Αστικό Χώρο ΜΕΥ 4 6 Μουζακίτου Ευφροσύνη, Δρ. Τουλιάτου Γεωργία, Ποταμιάνου Άρτεμις
Π1-6020 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων VI: Βιομηχανικοί Χώροι και Πολιτισμός ΜΕ 6 8 Φράγκου Διονυσία, Μιχαλοπούλου Κατερίνα, Δρ. Μπαρκούτα Ιωάννα
Π1-6030 Δομική τέχνη ΙΙΙ ΜΕΥ 3 5 Δρ. Μπόμπολος Νίκος, Δρ. Μπαρκούτα Ιωάννα, Θεοτοκάτου Ελένη, Ριζοπούλου Σοφία
Π1-6050 Κοινωνιολογία Χώρου ΜΓΥ 2 4 Δρ. Γεωργιάδου Ζωή
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Π1-6060Α Σκηνικός Χώρος ΙΙ ΜΕΥ 3 3 Δρ. Τουλιάτου Γεωργία, Αγγελή Ηώ
Π1-6060Β Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) III ΜΕΥ 3 3 Πόλη Μαρία, Πάνος Παναγιώτης
Π1-6060Γ Σχεδιασμός Εξωτερικών Χώρων ΙΙ: Αστική Οικολογία ΜΕΥ 3 3 Δρ. Σίνου Μάρω, Δρ. Μανδουλίδου Ελισάβετ

H' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-8010 Πτυχιακή εργασία ΜΕ 16  
Π1-8020 Χωρικές Αφηγήσεις ΜΕ 4 6 Δρ. Μοίρα Μαρία, Δρ. Μακρής Δημήτριος
Π1-8030 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων VIII ΜΕ 6 8 Δρ. Τάτλα Ελένη, Αναστασάκης Μανώλης, Ψιλόπουλος Άγγελος, Δρ. Κουρνιάτης Νικόλαος, Μπούρας Κωνσταντίνος