Αντιστοιχίες μαθημάτων – Προαπαιτούμενα

Αντιστοιχίες μαθημάτων παλαιού ΠΣ του ΤΕΙ με το νέο του ΠΑΔΑ

Παλαιό μάθημα Νέο Μάθημα  
Κωδικός Τίτλος ECTS Κωδικός Τίτλος ECTS
Ν1-1010 Ιστορία αρχιτεκτονικής και τέχνης: Αρχαίοι και μεσαιωνικοί χρόνοι 6 Π1-1010 Ιστορία και θεωρία αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι 6
Ν1-1050 Δομική Τέχνη Ι: Τα Υλικά 3 Π1-1020 Δομική Τέχνη Ι 3
Ν1-1020 Εισαγωγή στη Σχεδιαστική Μεθοδολογία 3 Π1-1050 Σχεδιαστική Μεθοδολογία με Αναλογικά και Ψηφιακά Μέσα 6
Ν1-2020 Σχεδιαστική Μεθοδολογία μέσω H/Y 4 Π1-2020 Σχεδιαστική Μεθοδολογία με Ψηφιακά Μέσα 4
Ν1-1060 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: συνθετικές αρχές 6 Π1-1060 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων Ι 6
Ν1-2010 Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης: Νεωτερικοί Χρόνοι 6 Π1-2010 Ιστορία και θεωρία αρχιτεκτονικής και Τέχνης ΙΙ 6
Ν1-2040 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Κατοικία 6 Π1-2050 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων ΙΙ 8
Ν1-3011 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων και Φωτισμός: Χώροι Εργασίας 8 Π1-3010 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων ΙΙΙ 8
Π1-7040 Ακουστική – Φωτισμός και Χώρος 4
Ν1-3030 Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης : ΧΧος αι. και σύγχρονες τάσεις 6 Π1-3020 Ιστορία και Θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης ΙΙΙ 6
Π1-4020 Ιστορία και Θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης ΙV 6
Ν1-3060 Δομική τέχνη: Η κατασκευή 4 Π1-3050 Δομική Τέχνη ΙΙ 4
Ν1-4011 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων και προπλάσματα: Χώροι Εκπαίδευσης 8 Π1-4010 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων ΙV 8
Ν1-5011 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Χώροι Ψυχαγωγίας και Πολιτισμού 8 Π1-6020 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων VΙ 8
Ν1-5040 Κοινωνιολογία του Χώρου 4 Π1-6050 Κοινωνιολογία του Χώρου 4
Ν1-5030 Διαμόρφωση Εξωτερικών Χώρων: Χώρος‐μνήμη‐πολιτισμός 5 Π1-5030 Σχεδιασμός εξωτερικών χώρων Ι 6
Ν1-6010 Φιλοσοφία και Αισθητική 4 Π1-7010 Φιλοσοφία, Αισθητική και Ψυχολογία 6
Ν1-4020 Ψυχολογία του Χώρου 4
Ν1-6031 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων σε Παραδοσιακά Κελύφη 8 Π1-7020 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων VΙΙ 8
Π1-6030 Δομική Τέχνη ΙΙΙ 5
Ν1-6050Δ Διαμόρφωση Εξωτερικών χώρων: Αστική Οικολογία ΕΥ 6 Π1-6060Γ Σχεδιασμός Εξωτερικών Χώρων ΙΙ ΕΥ 3
Π1-7030 Αειφορικός Σχεδιασμός ΙΙ 4
Ν1-6050Α Δομική τέχνη: Ελαφρές Μεταβλητές Κατασκευές ΕΥ 6 Π1-7060Β Δομική Τέχνη ΙV ΕΥ 3
Ν1-7031 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων: Χώροι Αναψυχής 5 Π1-5010 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων V 8
Ν1-7051 Διαμόρφωση παραδοσιακών κτηρίων: Μεθοδολογία και Ερμηνεία της Ιστορίας 5 Π1-8030 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων VΙΙΙ 8
Ν1-7020 Διάλεξη 5 Π1-7050 Διάλεξη 5
Ν1-2050 Ρυθμολογία Επίπλου: Αρχαίοι και Μεσαιωνικοί χρόνοι 3 Π1-2030 Ιστορία και θεωρία του Σχεδιασμού (Design) Ι 3
Ν1-3040 Διακοσμητικές Εφαρμογές: Σχεδιασμός Επιφανειών 3 Π1-3060 Επικοινωνία και Χώρος Ι 4
Ν1-4010 Σχεδιασμός Επίπλου: Κατασκευή 4 Π1-4030 Σχεδιασμός (Design) Επίπλου Ι 4
Ν1-4050 Διακοσμητικές Εφαρμογές: Πλαστικός Σχεδιασμός 5 Π1-4040 Επικοινωνία και Χώρος ΙΙ 4
Ν1-4030 Αρχές Βιομηχανικού Σχεδιασμού Αντικειμένων 4 Π1-4050 Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) Ι 5
Ν1-4060Β Σχεδιασμός Υφάσματος: Παραδοσιακές Τεχνικές
ή και
Σχεδιασμός Υφάσματος: Υφαντική και Μεθοδολογία
κατοχυρώνεται με 2 εργαστήρια ή με 1 Εργαστήριο+1 Θεωρία από τα παραπάνω μαθήματα
5 ή+ 6 Π1-4060Α Σχεδιασμός (Design) Υφάσματος Ι 3
Ν1-5050Α
Ν1-4060Β Εισαγωγή στην Κεραμική, Τεχνολογία Υλικών
ή και
Σχεδιασμός Κεραμικής
κατοχυρώνεται με 2 εργαστήρια ή με 1 Εργαστήριο +1 Θεωρία από τα παραπάνω μαθήματα
5 ή+ 6 Π1-4060Β Σχεδιασμός (Design) Κεραμικής Ι 3
Ν1-5050Γ
Ν1-4050Γ Βιομηχανικός Σχεδιασμός Αντικειμένων, Μοντελοποίηση 7 Π1-5020 Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) II 4
Ν1-7011 Βιομηχανικός Σχεδιασμός: Έπιπλο 5 Π1-5050 Σχεδιασμός (Design) Επίπλου ΙΙ 4
Ν1-3020 Ρυθμολογία Επίπλου: Νεωτερικοί χρόνοι /Θ 3 Π1-6040 Ιστορία και θεωρία του Σχεδιασμού (Design) ΙΙ 4
Ν1-6050Γ Βιομηχανικός Σχεδιασμός Αντικειμένων: Μοντελοποίηση & καινοτομία
ή και
Σχεδιασμός Κεραμικής –Μοντελοποίηση
κατοχυρώνεται με 2 εργαστήρια ή με 1 Εργαστήριο+1 Θεωρία από τα παραπάνω μαθήματα
6 ή+ 5 Π1-6060Β Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) ΙΙΙ 3
Ν1-7061Β
Ν1-6050Β Σχεδιασμός Υφάσματος: Μεταξοτυπία, Τυποβαφική 6 Π1-7060 Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) ΙV 3
Ν1-5050Β Σχεδιασμός Επίπλου: Μεθοδολογία Σχεδιασμού 6 Π1-7060Δ Σχεδιασμός (Design) Επίπλου ΙΙΙ 3
Ν1-1030 Εισαγωγή στο Ελεύθερο Σχέδιο και στο Χρώμα 7 Π1-1030 Εικαστικά θέματα Ι/Οπτική γλώσσα 6
Ν1-2030 Ελεύθερο Σχέδιο και Χρώμα: Τρισδιάστατος Χώρος 7 Π1-2040 Εικαστικά θέματα ΙΙ 5
Ν1-1040 Εισαγωγή στο Βασικό σχέδιο και στη Πλαστική 5 Π1-1040 Πλαστική Ι 3
Ν1-2060 Βασικό Σχέδιο και Πλαστική 4 Π1-2060 Πλαστική ΙΙ 4
Ν1-3050 Εικαστικές Συνθέσεις και Χρώμα στον Χώρο 5 Π1-3040 Εικαστικά Θέματα ΙΙΙ 3
Ν1-7041 Διακοσμητικές Εφαρμογές : ψηφιακές Εφαρμογές 5 Π1-3030 Ψηφιακές οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις 4
Π1-4060Δ Πλαστική ΙΙΙ 3
Ν1-5050Δ Εισαγωγή στην Σκηνογραφία 6 Π1-5060Α Σκηνικός χώρος Ι EY 3
Ν1-7061Α Σκηνογραφία 5 Π1-6060Α Σκηνικός χώρος ΙΙ EY 3
Π1-7060Γ Σκηνικός χώρος ΙΙΙ EY 3
Ν1-6020 Διακοσμητικές Εφαρμογές : Δισδιάστατες Συνθετικές Προτάσεις 8 Π1-4060Γ Ειδικά εικαστικά θέματα EY 3
Π1-6010 Εικαστικές εφαρμογές στον αστικό χώρο 6
  Πτυχιακή 20 Π1-8010 Πτυχιακή 16
Ν1-6040 Δεοντολογία επαγγέλματος, πνευματικά δικαιώματα αντικειμένων σχεδιασμού 4   Δεν αντιστοιχείται  
  Δεν αντιστοιχείται   Π1-5040 Αειφορικός Σχεδιασμός Ι 5
  Δεν αντιστοιχείται   Π1-8020 Χωρικές Αφηγήσεις 6
  Δεν αντιστοιχείται   Π1-5060Β Παραμετρικός Σχεδιασμός ΕΥ 3

Πρακτική άσκηση διάρκειας δυο (2) μηνών μπορεί να διεξάγεται από το τέταρτο εξάμηνο και μετά και είναι προαιρετική για τη λήψη του πτυχίου. Λαμβάνει 3 ECTS και είναι ισοδύναμη με ένα μάθημα επιλογής. Για τη λήψη του πτυχίου οι φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη φοίτηση σε 45 μαθήματα συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής εργασίας.

α) Προαπαιτούμενα – Εξαρτώμενα μαθήματα

Κωδικός Προαπαιτούμενα μαθήματα Κωδικός Εξαρτώμενα μαθήματα
Π1-1030 Εικαστικά θέματα Ι/Οπτική γλώσσα Π1-2040 Εικαστικά θέματα ΙΙ
Π1-1060 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων Ι Π1-2050 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων ΙΙ
Π1-1040 Πλαστική Ι Π1-2060 Πλαστική ΙΙ
Π1-1060 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων Ι Π1-3010 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων ΙΙΙ
Π1-1050 Σχεδιαστική Μεθοδολογία με Αναλογικά και Ψηφιακά Μέσα
Π1-1030 Εικαστικά θέματα Ι/Οπτική γλώσσα Π1-3040 Εικαστικά Θέματα ΙΙΙ
Π1-1060 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων Ι Π1-4010 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων ΙV
Π1-1050 Σχεδιαστική Μεθοδολογία με Αναλογικά και Ψηφιακά Μέσα
Π1-2020 Σχεδιαστική Μεθοδολογία με Ψηφιακά Μέσα Π1-4040 Επικοινωνία και Χώρος ΙΙ
Π1-1040 Πλαστική Ι Π1-4060Δ Πλαστική ΙΙΙ
Π1-1060 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων Ι Π1-5010 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων V
Π1-1050 Σχεδιαστική Μεθοδολογία με Αναλογικά και Ψηφιακά Μέσα
Π1-4050 Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) Ι Π1-5020 Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) II
Π1-5030 Σχεδιασμός εξωτερικών χώρων Ι Π1-6010 Εικαστικές εφαρμογές στον αστικό χώρο
Π1-1020 Δομική Τέχνη Ι Π1-6030 Δομική Τέχνη ΙΙΙ
Π1-3050 Δομική Τέχνη ΙΙ
Π1-3030 Ψηφιακές οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις Π1-6060Α Σκηνικός χώρος ΙΙ
Π1-4050 Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) Ι Π1-6060Β Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) ΙΙΙ
Π1-3040 Εικαστικά ΙΙΙ Π1-5060Α Σκηνικός Χώρος Ι
Π1-6030 Δομική Τέχνη ΙΙΙ Π1-7020 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων VΙΙ
Π1-5040 Αειφορικός Σχεδιασμός Ι Π1-7030 Αειφορικός Σχεδιασμός ΙΙ
Π1-5020
Π1-5050
Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) II ή
Σχεδιασμός (Design) Επίπλου ΙΙ
Π1-7060Α Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) ΙV
Π1-1020 Δομική Τέχνη Ι Π1-7060Β Δομική Τέχνη ΙV
Π1-3050 Δομική Τέχνη ΙΙ

β) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου τμήματος ΤΕΙ, όπως παρακάτω:

 

Δεοντολογία Επαγγέλματος, Πνευματικά Δικαιώματα αντικειμένων Σχεδιασμού:   4 ects

 

Ο φοιτητής θα μπορεί να επιλέγει αντί αυτού, οποιοδήποτε μάθημα από το πρόγραμμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μέχρι τη συμπλήρωση των 240 ects.

 

γ) τα επιπλέον μαθήματα, τα οποία οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής

για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου και τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως παρακάτω:

 

Π1-5040 Αειφορικός Σχεδιασμός Ι 5 ects
Π1-8020 Χωρικές Αφηγήσεις 6 ects

 

Διευκρινιστικά στοιχεία

Στα μικτά μαθήματα του προγράμματος ΤΕΙ, εάν ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει το εργαστηριακό μέρος, παίρνει βαθμό στο αντίστοιχο μάθημα του προγράμματος Πανεπιστημίου. Εάν έχει ολοκληρώσει μόνο το θεωρητικό μέρος, θα δηλώνει το αντίστοιχο μάθημα και θα συνεκτιμάται ο βαθμός που είχε στο θεωρητικό μέρος.

Αν δύο θεωρητικά μαθήματα αντιστοιχούν στο πρόγραμμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε ένα θεωρητικό μάθημα, ο φοιτητής θα δηλώνει το νέο μάθημα. Αν έχει ολοκληρώσει το ένα από τα δύο, ο βαθμός θα συνεκτιμάται στον τελικό βαθμό του νέου μαθήματος και ο φοιτητής δε θα έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει το μέρος του μαθήματος που έχει ολοκληρώσει.

Όταν, με βάση τις αντιστοιχίσεις, κάποιος φοιτητής βρίσκεται στο νέο πρόγραμμα με περισσότερα του ενός μαθήματα επιλογής σε ένα εξάμηνο, αυτά προσμετρώνται κανονικά ως να ανήκουν σε διαφορετικά εξάμηνα.

Για τα μαθήματα που δεν έχουν αντιστοιχηθεί, θα χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης, και δε θα λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Η πρακτική άσκηση, που έχει εκπονηθεί, και είχε 10 ects, μπορεί να αντιστοιχείται με την πρακτική του προγράμματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή με ένα μάθημα επιλογής (3 ects), και τα υπόλοιπα ects θα δίδονται σε σχετική βεβαίωση. Ο βαθμός που θα μπαίνει στο μάθημα επιλογής θα είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας όλων των υποχρεωτικών για τη λήψη πτυχίου μαθημάτων.

Πτυχιακή εργασία θα μπορεί να επιλέγει ο φοιτητής στο τελευταίο έτος σπουδών.