Επιτροπές τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών
Συντονίστρια: Ευφροσύνη Μουζακίτου
Σωκράτης Γιαννούδης
Ανδρέας Σιτορέγκο
Ζωή Γεωργιάδου
Μαρία Μοίρα
Άγγελος Ψιλόπουλος
Μαρία Πόλη
Παναγιώτης Πάγκαλος
Παναγιώτης Πάνος
Μαρία Σίνου
Νικόλαος Κουρνιάτης

Καθήκοντα:
Πρόγραμμα σπουδών – Εποπτεία και Αλλαγές
Συνεργασίες μεταξύ μαθημάτων
Πτυχιακές Διαλέξεις
Έκτακτο διδακτικό προσωπικό

 

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών
Συντονιστής: Σωκράτης Γιαννούδης
Ελένη Τάτλα
Μαρία Σίνου
Παναγιώτης Πάγκαλος
Άγγελος Ψιλόπουλος
Γεωργία Τουλιάτου

Καθήκοντα:
Κανονισμός Διδακτορικών σπουδών
Συντονισμός, οργάνωση ημερίδας παρουσίασης προόδου υπ. διδακτόρων / έτος
Εποπτεία του προγράμματος – αριθμός υπ. διδακτόρων – επικουρική διδασκαλία
Συγκέντρωση των προτάσεων και εισηγητική έκθεση επί των προτάσεων-αιτημάτων

 

Επιτροπή Προβολής, Δημοσίων σχέσεων, αποφοίτων και Επαγγελματικών δικαιωμάτων
Συντονιστής: Παναγιώτης Πάγκαλος
Μανώλης Αναστασάκης
Παναγιώτης Πάνος
Διονυσία Φράγκου
Ελένη Ρωμούδη
Θεοδοσία Φωκίδου

Καθήκοντα:
Οργάνωση εκθέσεων τμήματος, εκδηλώσεων προβολής
Έρευνα αποφοίτων
Επαφές με εταιρείες φορείς ιδρύματα – συναντήσεις εργασίας – μελέτες και εκθέσεις στους χώρους τους
Φυλλάδιο προβολής
Ιστοχώρος τμήματος – άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες

 

Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων
Συντονίστρια: Διονυσία Φράγκου
Μανώλης Αναστασάκης
Ελένη Τάτλα
Άγγελος Ψιλόπουλος
Μαρία Πόλη
Ανδρέας Σιτορέγκο
Ηώ Αγγελή
Ζωή Γεωργιάδου

Καθήκοντα:
Erasmus+ – International
Summer school
διαπανεπιστημιακά προγράμματα -workshop
Ερευνητικές προτάσεις

 

Επιτροπή Χώρων και εξοπλισμού
Συντονίστρια: Ευφροσύνη Μουζακίτου
Σωκράτης Γιαννούδης
Άγγελος Ψιλόπουλος
Δημήτρης Μαρνέλλος
Μαρία Πόλη

Καθήκοντα:
Νέο κτήριο εξοπλισμός
Διευθέτηση χώρων
Οργάνωση μετακόμισης

 

Χρόνος λειτουργίας των επιτροπών: 1 χρόνος (αναθεώρηση στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου).