Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο (https://eudoxus.gr/files/Nea_Paratasi_Xeimerinou_2022.pdf) θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την συμπληρωματική περίοδο δηλώσεων καθώς και την παράταση της περιόδου διανομής συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων θα είναι διαθέσιμες εκ νέου από σήμερα Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 μέχρι και την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023. ...

Περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΑΔΑ (άρ.38,παρ.5), ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

...
Περισσότερα

...

ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ι ΒΑΘΜΟΣ/Μ.Ο.

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΘΜΟΣ/Μ.Ο.

ΣΥΝΟΛΟ

108374

7/11/2022

12,0

17,0

12,0

41

107124

4/11/2022

(δεν προσήλθε)

(δεν προσήλθε)

(δεν προσήλθε)

Περισσότερα

Διαλέξεις

Ανάληψη

Μέχρι την Παρασκευή 20/1/23 οι επιβλέποντες να στείλουν στους παλιούς τομεάρχες οι αιτήσεις ανάληψης διαλέξεων.

Παρουσίαση

Μέχρι την Παρασκευή 27/1/23 οι επιβλέποντες να δηλώσουν στους παλιούς τομεάρχες τις διαλέξεις προς παρουσίαση για τη σύνταξη του προγράμματος παρουσιάσεων.

Πτυχιακές

Ανάληψη

Μέχρι την Παρασκευή 20/1/23 οι επιβλέποντες να στείλουν στους παλιούς τομεάρχες οι αιτήσεις ανάληψης πτυχιακών.

Παρουσίαση

Μέχρι την Παρασκευή 27/1/23 οι επιβλέποντες να δηλώσουν στους παλιούς τομεάρχες τις πτυχιακές προς παρουσίαση για τη σύνταξη του προγράμματος παρουσιάσεων. ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου».

Βάσει των παραπάνω, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, δηλαδή ανήκουν στο 9ο  ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε, ότι στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/ Κλασική Κινητικότητα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει θέσεις για ΣΠΟΥΔΕΣ για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 (10:00) μέχρι και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 (15:00) ...

Περισσότερα

Ορισμός Επιτροπής, Βαθμολογητών–Αναβαθμολογητών, Πρόγραμμα Εξετάσεων.

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού έλαβε υπόψη της την Υ.Α. με αρ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013τ.Β΄) καθώς και τις διατάξεις του άρ. 74 του Ν.4485/2017 που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω:

Ορίζει Επταμελή Επιτροπή Κατατάξεων, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη Δ.Ε.Π.:

Μουζακίτου Ευφροσύνη, Πρόεδρος του Τμήματος

Μοίρα Μαρία και Σίνου Μαρία (για το μάθημα «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων Ι»

Τουλιάτου Γεωργία και Σιτορέγκο Αντρέας (για το μάθημα Εικαστικά θέματα Ι)

Πάγκαλος Παναγιώτης και Τάτλα Ελένη (για το μάθημα «Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι)

Ορίζει Εξεταστές και Βαθμολογητές – Αναβαθμολογητές για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, ...

Περισσότερα