Ανακοινώσεις

Παρατείνεται η υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής μέσω της Ιδρυματικής πλατφόρμας preregister.uniwa.gr έως και τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022. 

Η παραπάνω προθεσμία ως καταλυτική ημερομηνία θα ισχύει και για τις περιπτώσεις αποστολής των δικαιολογητικών εγγραφής με υπηρεσία ταχυδρομείου. 

 

Πρακτικό αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 2022-2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης 2022-2023

Επισημαίνουμε ότι οι πίνακες αξιολόγησης θα παραμείνουν αναρτημένοι για πέντε ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους, για υποβολή τυχόν ενστάσεων.

 Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση
ia@uniwa.gr

To Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση είκοσι (25) κενών θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το επανιδρυθέν ΠΜΣ «Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου» (τίτλος στα αγγλικά: “Sustainable Design of Architectural Space με έναρξη το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023.

Γενικά

  • Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.,
  • ...
Περισσότερα

Oι εγγραφές για τους επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023 ξεκινούν από τη Δευτέρα 12.09.2022 και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 19.09.2022.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στις Υπουργικές Αποφάσεις  Φ.153/104945/Α5/30-08-2022 (Δείτε το έγγραφο). ,   Φ.152/108340/Α5/07-09-2022 (Δείτε το έγγραφο).

Επίσης χρειάζεται να συμπληρωθεί και η Αίτηση 1ης εγγραφής (Δείτε την Αίτηση). Μπορείτε να την αποστείλετε και ηλεκτρονικά στο inarch@uniwa. ...

Περισσότερα

Αγαπητές νέες φοιτήτριες και αγαπητοί νέοι φοιτητές,

Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την εισαγωγή σας στο Τμήμα μας και να σας ευχηθούμε καλή αρχή στις σπουδές σας.

Μετά την ολοκλήρωση της προεγγραφής σας μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eregister.it.minedu.gov.gr/), θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά στο Τμήμα μας μέσω της πλατφόρμας preregister.uniwa.gr, ...

Περισσότερα

  • Είναι ο ύπνος χαμένος χρόνος;
  • Αποτελεί ο ύπνος ένα εργαλείο αποκατάστασης της παραγωγικής δύναμης ή μια αναγκαία απόσταση του ανθρώπου από το φορτίο της κανονικότητας της πραγματικότητας;
  • Πώς βελτιστοποιείται το ενεργειακό αποτύπωμα των ανθρώπινων πράξεων μέσω της ευνοϊκότερης κατανομής του χρόνου του ύπνου και της σχέσης του με την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης;
  • Ποια είναι η σχέση μεταξύ ύπνου και απραξίας;
  • ...
Περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΑΔΑ (άρ.38,παρ.5), ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. ...

Περισσότερα