Επικοινωνία

Πρόεδρος τμήματος

Τάτλα Ελένη

Τηλ.: +30 210 538 5404

Email: etatla@uniwa.gr

 

Προϊσταμένη Γραμματείας τμήματος

Πανολία Ευτέρπη

Τηλ.: +30 210 538 5405, +30 210 538 5467

Email γραμματείας: ia@uniwa.gr

Email για φοιτητικά θέματα: inarch@uniwa.gr

 

Ωράριο Λειτουργίας

Για τους Φοιτητές: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11:00-13:00