Επικοινωνία

Πρόεδρος τμήματος

Μουζακίτου Ευφροσύνη

Email: frynimouzakitou@uniwa.gr

 

Προϊσταμένη Γραμματείας τμήματος

Πανολιά Ευτέρπη

Τηλ.: +30 210 538 5405

Email: ia@uniwa.gr

 

Ωράριο Λειτουργίας

Για τους Φοιτητές: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11:00-13:00

Για το κοινό: Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00-14:00