Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών

Ενημερώνουμε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΠΑ.Δ.Α.  (ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ/ΔΠ/ΦΟΙΤΗΤΕΣ)

για τη λειτουργία της υπηρεσίας Αρωγής Χρηστών (helpdesk) της Διεύθυνσης Πληροφορικής Δικτύου και Μηχανοργάνωσης.

H υπηρεσία είναι διαθέσιμη στη γραμμή 210-538-5149  και στο mail helpdesk@uniwa.gr 

και σε αυτήν ο χρήστης βρίσκει βοήθεια για όλες τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης όπως:

-Υποστήριξη Δικτύου  

-Υπολογιστές (εγκαταστάσεις προγραμμάτων, βλάβες κλπ) 

-Τηλεφωνία   

Webmaster – Ιστοσελίδα του Ιδρύματος 

Eclass  

Moodle 

Teams 

-Φοιτητολόγιο  

-Κωδικούς  

Vpn 

-Πάπυρος (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο) 

Matlab, Spss, Turnitin  

-Ψηφιακή υπογραφή   

-Πύλες Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων 

 

Διεύθυνσης Πληροφορικής Δικτύου και Μηχανοργάνωσης

Ι. ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΗΣ