Διδακτορικές σπουδές

Το τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα διδακτορικών σπουδών. Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής αποβλέπουν στην εκπαίδευση διδακτόρων στους τομείς της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών και Εξωτερικών χώρων, Σχεδιασμού Αντικειμένων (Product Design), Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεωρίας Τεχνών και Αισθητικής, καθώς και σε οποιονδήποτε τομέα κρίνεται συναφής με το γνωσιολογικό περιεχόμενο του τμήματος, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας.

Ο σκοπός των διδακτορικών σπουδών εκπληρώνεται με την εκπόνηση πρωτότυπης Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα υπό την επίβλεψη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (άρθρο 38 του ν. 4485/2017).