Πρακτικό ορισμού Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας