Μαρνέλλος Δημήτριος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Λέκτορας Εφαρμογών

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dmarnel@uniwa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα

https://uniwa.academia.edu/DimitrisMarnellos

Αρχιτέκτων Μηχ. Ε.Μ.Π. | MSc
Αρχιτέκτων Εσωτερικών Χώρων Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Λέκτορας Εφαρμογών Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γεννήθηκε στην Κρήτη. Σπούδασε Διακοσμητική στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας απ’ όπου αποφοίτησε το 1992, συνέχισε τις σπουδές του στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε.Μ.Π. απ’ όπου αποφοίτησε το 1996, απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην ίδια Σχολή το 2003, στην επιστημονική περιοχή της Αρχιτεκτονικής γλώσσας, Επικοινωνίας, Σχεδιασμού του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση Α΄: Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός. Είναι υποψήφιος Διδάκτορας Ε.Μ.Π., Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, στον Τομέα ΙΙΙ «Αρχιτεκτονική Γλώσσα, Επικοινωνία και Σχεδιασμός» με Θέμα: «Η Ελλάδα του Μοντερνισμού: το Έπιπλο των Ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, 1950-1970».

Από το 1998 έχει διδάξει τα συνθετικά και εργαστηριακά μαθήματα: Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Χώροι Αναψυχής – Χώροι Εργασίας – Χώροι Εκπαίδευσης – Χώροι Ψυχαγωγίας & Πολιτισμού, Δομική Τέχνη, Σχεδιαστική Μεθοδολογία, Σχεδιασμός Επίπλου: Κατασκευή, Βιομηχανικός Σχεδιασμός: Έπιπλο και έχει εισηγηθεί πλήθος διαλέξεων και διπλωματικών εργασιών φοιτητών/τριών του τμήματος.

Από το 2019 είναι τακτικός εκπαιδευτικός βαθμίδας Λέκτορα Εφαρμογών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός (design) Επίπλου» και υπεύθυνος των μαθημάτων ειδίκευσης: Σχεδιασμός (design) Επίπλου Ι (Δ΄εξ.), ΙΙ (Ε΄ εξ.), ΙΙΙ (Ζ΄εξ.).

Έχει συμμετάσχει σε Διεθνή Συνέδρια με δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων καθώς και σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών με θεματικές ενότητες: Έπιπλα Ξενοδοχείων Μοντερνισμού, Τουρισμός και Αρχιτεκτονική Πολιτιστική Κληρονομιά, Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και ανάδειξη του Τουρισμού, Ολιστικός σχεδιασμός.

Από το 1996 είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), και των συλλόγων αρχιτεκτόνων και διακοσμητών, οπότε και δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Το αρχιτεκτονικό του έργο εστιάζει στο σχεδιασμό – μελέτη εσωτερικών χώρων ιδιωτικών και επαγγελματικών, αρχιτεκτονικών μελετών κτιρίων κατοικιών καθώς και ειδικών κτιρίων, αλλά και δημόσιων ελεύθερων χώρων.

Έχει συμμετάσχει σε δημόσιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

https://www.researchgate.net/profile/Dimitris_Marnellos

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα