Αιτήσεις για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για την χρονική περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου 2024