Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων

Επιστημονικό πεδίο Αρχιτεκτονικής σύνθεσης, θεωρίας και κριτικής

 1. Ιστορία & Θεωρία Τέχνης & Αρχιτεκτονικής
 2. Φιλοσοφία της Αρχιτεκτονικής
 3. Κοινωνιολογία του Χώρου
 4. Ψυχολογία του Χώρου
 5. Εισαγωγή στη μεθοδολογία του Σχεδιασμού και στις βασικές αρχές Σύνθεσης
 6. Σχεδιασμός του Εσωτερικού και του Δημόσιου Αστικού Χώρου: Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Νοηματοδοσίας
 7. Διεπιστημονικότητα και Σχεδιασμός του Αρχιτεκτονικού Χώρου
 8. Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Θεωρία και Κριτικές προσεγγίσεις
 9. Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Σχεδιαστικές Προσεγγίσεις της κατοίκησης
 10. Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Διαμόρφωση Διατηρητέων Κτιρίων

Επιστημονικό πεδίο Σχεδιασμού θεωρίας και κριτικής

 1. Το Έπιπλο στο Σχεδιασμό (Design) του Εσωτερικού Χώρου
 2. Θεωρία και Σχεδιασμός Χώρου και Αντικειμένων
 3. Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) Αντικειμένων
 4. Σχεδιασμός (Design) Υφάσματος
 5. Σχεδιασμός (Design) Κεραμικής
 6. Σχεδιασμός Επικοινωνίας στον Χώρο
 7. Ιστορία και Θεωρία του Σχεδιασμού (Design)
 8. Ψυχολογία και Αισθητική Αντικειμένου
 9. Συμπεριληπτικός και Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Inclusive – Industrial design) Αντικειμένων

Επιστημονικό πεδίο Χώρου και εικαστικών τεχνών

 1. Ζωγραφική
 2. Γλυπτική με έμφαση στις Ψηφιακές Τεχνολογίες
 3. Ψηφιακές Οπτικοακουστικές Μορφές Τέχνης
 4. Εικαστικές τέχνες με πολλαπλά μέσα
 5. Σκηνικός χώρος

Επιστημονικό πεδίο Αειφορικού και ψηφιακού σχεδιασμού και κατασκευαστικής τεχνολογία

 1. Υπολογιστική και Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων και Συστημάτων / Ευφυή Συστήματα Σχεδιασμού
 2. Βιώσιμος αστικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και ανασχεδιασμός, με έμφαση στην εφαρμογή
 3. Σχεδιασμός Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων και Αειφορία
 4. Αειφορικός Σχεδιασμός στον Αρχιτεκτονικό Χώρο
 5. Οικοδομική Τέχνη και Τεχνολογία
 6. Γεωμετρικές Σχεδιαστικές Μέθοδοι
 7. Σχεδιαστικές Μέθοδοι με Ψηφιακά Μέσα
 8. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Ψηφιακές Τεχνολογίες
 9. Φωτισμός στον Αρχιτεκτονικό Χώρο
 10. Αρχιτεκτονική Ακουστική