Αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Από το παρόν ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έχουν πραγματοποιηθεί 2 αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών.
Συγκεκριμένα:
1.Εικαστικά θέματα Ι /Οπτική γλώσσα: (Α΄ εξάμηνο -Σύνθεση- 6 ώρες- 6 ects) χωρίζεται σε δύο μαθήματα:
Εικαστικά θέματα Ι: (Α΄ εξάμηνο -Σύνθεση- 3 ώρες-3 ects) και
Οπτική γλώσσα: (Α΄ εξάμηνο -Σύνθεση- 3 ώρες-3 ects )
 
2. Φιλοσοφία- Αισθητική και Ψυχολογία : (Ζ΄ εξάμηνο -Θεωρία- 6 ώρες-6 ects) χωρίζεται σε δύο μαθήματα:
Φιλοσοφία και Αισθητική: (Ζ΄ εξάμηνο -Θεωρία- 2 ώρες-3 ects)
Ψυχολογία: (Ζ΄ εξάμηνο -Θεωρία- 2 ώρες-3 ects)
 
Φοιτητές που έχουν περατώσει τα παραπάνω μαθήματα πριν την αλλαγή (όπου ήταν ενιαία) να μην λαμβάνουν υπόψη ότι στη δήλωση μαθημάτων που φαίνεται ότι πρέπει να το δηλώσουν.