Ανακοίνωση κατάθεσης αιτήσεων ανάληψης πτυχιακών εργασιών εαρινού εξαμήνου 2022-23

Ανακοίνωση κατάθεσης αιτήσεων ανάληψης πτυχιακών εργασιών εαρινού εξαμήνου 2022-23

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες στον σύνδεσμο https://forms.office.com/e/9X7iLe7Fcy, να καταθέσουν τις αιτήσεις ανάληψης πτυχιακής εργασίας έως Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.

Πέρα αυτής της ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.