Ανακοίνωση τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για να ανακήρυξη υποψηφίου Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Ανακοίνωση τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για να ανακήρυξη υποψηφίου Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Ανακοίνωση τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για να ανακήρυξη υποψηφίου Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού