Διευκρινήσεις για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης φοιτητών λόγω εκτάκτων μέτρων περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού SARS-Cov-2

Διευκρινήσεις για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης φοιτητών λόγω εκτάκτων μέτρων περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού SARS-Cov-2

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την διεξαγωγή πρακτικής άσκησης φοιτητών εξ’ αποστάσεως.

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/91%CE%9B%CE%A346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%9465.pdf