Εμβόλιμη εξεταστική περιόδου μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου για φοιτητές που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης (από 9ο εξάμηνο και άνω)

Εμβόλιμη εξεταστική περιόδου μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου για φοιτητές που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης (από 9ο εξάμηνο και άνω)

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου».

Βάσει των παραπάνω, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, δηλαδή ανήκουν στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, και επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής τους στην προσεχή εξεταστική περίοδο, για μαθήματα τα οποία οφείλουν .

Η υποβολή της δήλωσης θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του φοιτητολογίου, ανεξαρτήτως της δήλωσης μαθημάτων που ενδεχομένως έχουν υποβάλει για το τρέχον εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023‐2024.

Η παραπάνω ηλεκτρονική δήλωση μπορεί να υποβληθεί από 30/5 εως 10/6/2024 για μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου .

Οι φοιτητές δε θα πρέπει να υποβάλουν νέα δήλωση για όσα μαθήματα οφείλουν και τα οποία έχουν ήδη συμπεριλάβει σε δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Διαδικασία:

Στην Πύλη Φοιτητολογίου επιλέγουμε:

‐ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

‐ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΗΛΩΣΗΣ:

‐ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2023-24 ΕΑΡ (ΕΜΒΟΛΙΜΗ)

‐ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

‐ Επιλογή των επιθυμητών μαθήματων (εκτός αυτών που έχουν ήδη επιλεγεί στη δήλωση Εαρ. 2023‐2024)

‐ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

‐ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

‐ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ)