Ιδρυματικό Αποθετήριο για πτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές

Ιδρυματικό Αποθετήριο για πτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό  του νέου Ιδρυματικού αποθετηρίου “Πολυνόη”, αναρτώνται υποχρεωτικά όλες οι πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, καθώς και οι μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που αφορούν στα νέα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και έχουν αξιολογηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει Προγράμματα Σπουδών ΤΕΙ δεν έχουν δικαίωμα απόθεσης.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Από τις Βιβλιοθήκες του ΠΑΔΑ