Κατάθεση αιτήσεων ανάληψης πτυχιακής εργασίας εαρινού εξαμήνου 2023

Κατάθεση αιτήσεων ανάληψης πτυχιακής εργασίας εαρινού εξαμήνου 2023

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες στον σύνδεσμο https://forms.office.com/e/9X7iLe7Fcy, να καταθέσουν τις αιτήσεις ανάληψης πτυχιακής εργασίας έως Τρίτη 30/4/2024.

Πέρα αυτής της ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.