Ορκωμοσία αποφοίτων 3 Μαρτίου 2021, 11:00

Ορκωμοσία αποφοίτων 3 Μαρτίου 2021, 11:00

Ανακοίνωση ορκωμοσίας  (ενημερωμένη 26/2/2021)

Η Γραμματεία ενημερώνει ότι, σε όσους έχουν στείλει email συμμετοχής στην ορκωμοσία της 3-3-21,  έχει αποστείλει πρόσκληση μέσω TEAMS.

 Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την διαδικτυακή ορκωμοσία είναι η ακόλουθη:

– Οι συμμετέχοντες θα συνδεθούν στις 11.00 μέσω του συνδέσμου (link) που έχει σταλεί.

– Θα γίνει η ταυτοπροσωπία των συμμετεχόντων/ουσών με την εκφώνηση από τη Γραμματεία με των ονομάτων των παρισταμένων διαδικτυακά με ταυτόχρονη επιβεβαίωση με ήχο και εικόνα.

– Θα ακολουθήσει σύντομος χαιρετισμός από την Πρόεδρο του Τμήματος.

– Ο/η απόφοιτος που συγκέντρωσε την μεγαλύτερη βαθμολογία θα εκφωνήσει τον όρκο και στην συνέχεια οι υπόλοιποι θα εκφωνούν και αυτοί με ανάταση του δεξιού χεριού τους.

– Μετά το πέρας της ορκωμοσίας, η Γραμματεία του Τμήματος θα αποστείλει ηλεκτρονικά τα πρωτόκολλα καθομολόγησης σε όλους τους πτυχιούχους που έλαβαν μέρος στην ορκωμοσία του Τμήματος για να υπογραφούν και να αποσταλλούν στη Γραμματεία στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο inarch@uniwa.gr άμεσα. Το συνημμένο αυτό αρχείο να έχει την ονομασία ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ (π.χ. ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο ίδιο  email να αναγραφεί η πλήρη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα έγγραφα της ορκωμοσίας  με θέμα: Διεύθυνση Αποστολής Εγγράφων Ορκωμοσίας και με κεφαλαία γράμματα το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΔΟ, ΑΡΙΘΜΟ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ, ΠΟΛΗ, ΧΩΡΑ.

 Τέλος επισημαίνεται ότι τα έγγραφα της ορκωμοσίας (αντίγραφα πτυχίων, όρκος) αφού υπογραφούν αρμοδίως στη συνέχεια θα αποσταλούν στους ορκισθέντες ταχυδρομικώς.

Εναλλακτικά μπορεί η παραλαβή να γίνει από την Γραμματεία μετά από προκαθορισμένο ραντεβού.

 

17 Φεβρουαρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι  πρόκειται να πραγματοποιηθεί ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος στις 03-03-2021 και ώρα 11:00. Λόγω συνθηκών της πανδημίας αυτή θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας TEAMS.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας να στείλουν email στη Γραμματεία του Τμήματος στο inarch@uniwa.gr έως 22-02-2021, προκειμένου να δηλώσουν αν επιθυμούν να ορκιστούν.

Στο θέμα του email σημειώστε «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΣΩ TEAMS  –  ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ» για να σας σταλεί link για τη συμμετοχή σας.