Πλατφόρμα edupass

Πλατφόρμα edupass

Σας ενημερώνω ότι έχει παρατηρηθεί το ανησυχητικό φαινόμενο αύξησης  κρουσμάτων, τα οποία δεν έχουν προβεί σε δήλωση στους αρμοδίους της Σχολής, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ιχνηλάτηση των επαφών και η προστασία της δια ζώσης διδασκαλίας εντός των αιθουσών και όλων των υπολοίπων χώρων.

Παρακαλούνται όσοι μετέχουν στη δια ζώσης διδασκαλία και παρακολούθηση μαθημάτων και εργαστηρίων στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής γενικά (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, προσωπικό και επισκέπτες) να προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία δήλωσης των στοιχείων τους στην πλατφόρμα Edupass, η οποία επιτρέπει στον εντεταλμένο χειριστή του Τμήματος, να έχει εικόνα των δεδομένων που αφορούν σε υγειονομική προστασία και κρούσματα.

Το https://edupass.gov.gr/ έχει ενεργοποιηθεί για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αφορά στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που συμμετέχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία στους χώρους του ΠΑΔΑ.

Όσοι έρχονται στους χώρους της Σχολής θα πρέπει να εισέλθουν στην ιστοσελίδα https://edupass.gov.gr/ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς gov.gr και τον ΑΜΚΑ τους έτσι ώστε να δηλώσουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας και συμμετοχής τους στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Με τη δήλωση edupass επιτρέπεται η προώθηση στη Σχολή των σχετικών με την Covid-19 στοιχείων (εμβολιασμός, νόσηση, rapid test, PCR test) από την ΗΔΙΚΑ. Γίνεται αυτόματος έλεγχος αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις (εμβολιασμός, νόσηση, αρνητικό αποτέλεσμα PCR/rapid test) για τη συμμετοχή του προσώπου στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, ανάλογα με τα ισχύοντα ανά περίπτωση υγειονομικά μέτρα. Το αποτέλεσμα του ελέγχου καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική θυρίδα της αντίστοιχης Σχολής  με μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: (α) επιτρεπτή παρουσία, (β) μη επιτρεπτή παρουσία, (γ) άγνωστη κατάσταση – απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Σημειώνουμε ότι μόνο οι ορισθέντες διαχειριστές/χειριστές έχουν πρόσβαση στα συγκεντρωτικά στοιχεία του Τμήματος (σε εμάς  είναι η Πρόεδρος του Τμήματος και η Προϊσταμένη της Γραμματείας).

Συχνές ερωτήσεις και σχετικές απαντήσεις (FAQ) για την εφαρμογή λειτουργίας και διαχείρισης της πλατφόρμας Edupass (FAQ-Edupass)

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Μουζακίτου Ευφροσύνη