Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για την περίοδο Φεβρουαρίου 2024

Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για την περίοδο Φεβρουαρίου 2024

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ότι για την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2024 υπάρχουν δέκα (10) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 01/02/2024.

Πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για την περίοδο Φεβρουαρίου 2024