Πληρωμές φοιτητών μηνός Δεκεμβρίου 2019 που εκπονούν πρακτική άσκηση

Πληρωμές φοιτητών μηνός Δεκεμβρίου 2019 που εκπονούν πρακτική άσκηση

Ανακοινώνεται προς όλους τους φοιτητές που πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση τους, ότι δεν θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές του μηνός Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν στείλει ηλεκτρονικά το έντυπο αναγγελίας έναρξης Πρακτικής άσκησης φοιτητών (ΕΡΓΑΝΗ – Έντυπο Ε3.5), στο αντίστοιχο γραφείο Πρακτικής Άσκησης των 2 Πανεπιστημιουπόλεων.