Πρακτική άσκηση σπουδαστών στην Εθνική Τράπεζα από 01/10/2022 έως 31/03/2023