Συμπληρωματική Επισήμανση – Πρακτική Άσκηση Erasmus+, Χειμερινό εξάμηνο 2023-2024

Συμπληρωματική Επισήμανση – Πρακτική Άσκηση Erasmus+, Χειμερινό εξάμηνο 2023-2024

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι στο πλαίσιο της προκήρυξης  θέσεων πρακτικής άσκησης του Προγράμματος Erasmus+ με αριθμό πρωτοκόλλου 42048 για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού  έτους  2023-2024 τα κάτωθι έγγραφα, Συμφωνία Μάθησης(Learning Agreement) και Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) δεν  είναι υποχρεωτικό να κατατεθούν στις γραμματείες  των τμημάτων μαζί με τα αρχικά έγγραφα. Υπάρχει η δυνατότητα στους φοιτητές/τριες που δεν έχουν βρει Φορέα μέχρι τη λήξη της προκήρυξης, να προωθήσουν τα παραπάνω έγγραφα ηλεκτρονικά και  μετά τη λήξη προθεσμίας της προκήρυξης στο τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών (Γραφείο Erasmus) στο email  erasmus_placement@uniwa.grτουλάχιστον  2 μήνες πριν την έναρξη της κινητικότητας τους.